Ομιλία του Άντρι Γεωργίου Φραγκάκη και της Φαίης Σουλιώτη: Φύλο, Σεξουαλικότητα και Ετεροκανονική Εκπαίδευση στο χώρο της Ψυχικής Υγείας

Με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε πως τα μέλη της ΠΕΕΠΒΙΠ: Άντρι Γεώργιος Φραγκάκης, ψυχολόγος/ψυχοθεραπευτής, συγγραφέας και μέλος του ΔΣ, μαζί με την Φαίη Σουλιώτη σύμβουλο ψυχικής υγείας, θα συμμετάσχουν στο “1ο Θερινό Σχολείο Σεξουαλικότητας”, το Σάββατο 03 Ιουλίου 2021, με την θεματική: “Φύλο, Σεξουαλικότητα και Ετεροκανονική Εκπαίδευση στο χώρο της Ψυχικής Υγείας”. Οι δύο ομιλητές θα μιλήσουν μέσα από το ακτιβιστικό, ερευνητικό, ακαδημαϊκό τους έργο όπως και την επαγγελματική τους ιδιότητα και εμπειρία και θα πραγματευτούν την έννοια του φύλου και της σεξουαλικότητας μέσα από το πρίσμα της εκπαίδευσης στην ψυχική υγεία στην Ελλάδα.

Η ομιλία αποτελεί μέρος ενός πενθήμερου Θερινού Σχολείου που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ της 1ης και της 5ης Ιουλίου 2021 και διοργανώνεται από την φοιτητική ομάδα για το φύλο και σεξουαλικότητα AUThors καθώς και την Φοιτητική Ένωση για το Φύλο και την Ισότητα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης “ΦΥΛ.ΙΣ”.

Η δράση θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM, μπορείτε να δηλώσετε την συμμετοχή σας στην παρακάτω φόρμα: https://forms.gle/dyGsHQGwHX1KUPPb7 και θα λάβετε σύνδεσμο παρακολούθησης μέσα mail. Ταυτόχρονα, σας ενημερώνουμε πως οι περισσότερες ομιλίες του Θερινού Σχολείου θα αναμεταδίδονται παράλληλα μέσω YouTube και Facebook.

Με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε πως τα μέλη της ΠΕΕΠΒΙΠ: Άντρι Γεώργιος Φραγκάκης, ψυχολόγος/ψυχοθεραπευτής, συγγραφέας και μέλος του ΔΣ, μαζί με την Φαίη Σουλιώτη σύμβουλο ψυχικής υγείας, θα συμμετάσχουν στο “1ο Θερινό Σχολείο Σεξουαλικότητας”, το Σάββατο 03 Ιουλίου 2021, με την θεματική: “Φύλο, Σεξουαλικότητα και Ετεροκανονική Εκπαίδευση στο χώρο της Ψυχικής Υγείας”. Οι δύο ομιλητές θα μιλήσουν μέσα από το ακτιβιστικό, ερευνητικό, ακαδημαϊκό τους έργο όπως και την επαγγελματική τους ιδιότητα και εμπειρία και θα πραγματευτούν την έννοια του φύλου και της σεξουαλικότητας μέσα από το πρίσμα της εκπαίδευσης στην ψυχική υγεία στην Ελλάδα.

Η ομιλία αποτελεί μέρος ενός πενθήμερου Θερινού Σχολείου που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ της 1ης και της 5ης Ιουλίου 2021 και διοργανώνεται από την φοιτητική ομάδα για το φύλο και σεξουαλικότητα AUThors καθώς και την Φοιτητική Ένωση για το Φύλο και την Ισότητα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης “ΦΥΛ.ΙΣ”.

Η δράση θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM, μπορείτε να δηλώσετε την συμμετοχή σας στην παρακάτω φόρμα: https://forms.gle/dyGsHQGwHX1KUPPb7 και θα λάβετε σύνδεσμο παρακολούθησης μέσα mail. Ταυτόχρονα, σας ενημερώνουμε πως οι περισσότερες ομιλίες του Θερινού Σχολείου θα αναμεταδίδονται παράλληλα μέσω YouTube και Facebook.

Περίληψη ομιλίας

Αν και διεθνώς ακολουθείται αποπαθολογιοποιητική πορεία αναφορικά με τις ΛΟΑΤΚΙΑ+ ταυτότητες, οι συνήθεις πρακτικές ειδικών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα παραμένουν συχνά κακοποιητικές. Αναλυτικότερα, το 2011, το Ινστιτούτο Ιατρικής κυκλοφόρησε την έκθεση – ορόσημο «Η Υγεία των ΛΟΑΤ ανθρώπων» κατά την οποία σημειώνεται ότι αφενός υπάρχει έλλειψη παρόχων υγειονομικής περίθαλψης που να γνωρίζουν τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙΑ+  ατόμων και αφετέρου οι διακρίσεις στους παραπάνω χώρους χαρακτηρίζονται πολλές φορές από ετεροσεξιστικές αντιλήψεις. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από την περιορισμένη έρευνα στον ελλαδικό χώρο καθώς και από την προσωπική μας εμπειρία ως εκπαιδευόμενη/εκπαιδευτής στη ψυχοθεραπεία έχουμε καταλήξει στο εξής συμπέρασμα: Η εκπαίδευση στην ψυχική υγεία τείνει να προετοιμάζει τους θεραπευτές να αναγνωρίζουν και να είναι ιαματικοί σχεδόν αποκλειστικά προς τις προνομιούχες ομάδες και ιδιαίτερα προς την cis-ετερόφυλη κοινότητα. Λόγω αυτού, πολλές φορές οι θεραπευτές χαρακτηρίζονται από κενά γνώσης στη θεραπευτική σχέση και τείνουν να διαστρεβλώνουν την αυτο-εικόνα και την αυτο-αποδοχή του πελάτη. Στην παρούσα ομιλία θα αναφερθούμε σε εμπειρίες και βιώματα πάνω στον χώρο της εκπαίδευσης στη ψυχοθεραπεία, στους περιορισμούς των υπό εξέλιξη θεραπευτών και θα στοχαστούμε πάνω σε ένα πιο συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, το οποίο τιμά τη μοναδικότητα, τη δημιουργικότητα και την ελευθερία των ανθρώπινων ψυχών.


Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των οργανικών ομάδων όπως και του έργου που υπόσχονται να επιτελέσουν:

AUThors αποτελεί μία ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική φοιτητική πρωτοβουλία που ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2020. Η αποστολή της, είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας τόσο στο χώρο του Πανεπιστημίου όσο και στο εγχώριο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας. Ειδικότερα, στόχος της ομάδας είναι η πρόληψη και αναγνώριση φαινομένων βίας, διάκρισης και κακοποίησης βάσει φύλου, η έγκυρη, ποιοτική και προσβάσιμη ενημέρωση στη σύγχρονη φεμινιστική και ΛΟΑΤΚΙΑ+ βιβλιογραφία, η εμπλοκή του κοινού σε ενημερωτικές και εργαστηριακές δραστηριότητες όπως και η προαγωγή της συμπερίληψης και της ορατότητας ετερογενών ομάδων της κοινωνίας μέσω της έμπρακτης πάταξης αφηγημάτων που προωθούν τη διαφορετικότητα ως αναγκαίο κακό.

Η Φοιτητική Ένωση για το Φύλο και την Ισότητα (ΦΥΛ.ΙΣ. ΑΠΘ) είναι μία ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική ένωση χωρίς κομματικό ή οικονομικό χαρακτήρα. Ιδρύθηκε στις αρχές του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους από μία ομάδα φοιτητριών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με έδρα το ίδιο Πανεπιστήμιο και σήμερα αριθμεί ήδη περισσότερα από 600 μέλη. Όραμά της, είναι η προαγωγή της έμφυλης ισότητας, η καταπολέμηση του σεξισμού και η εξάλειψη των πάσης φύσεως διακρίσεων, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Πανεπιστημίου και όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής, αλλά και σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο. Για την προώθηση του οράματος και των στόχων της, αναπτύσσει δράση ενημερωτική, ερευνητική και κοινωνική.


Μπορεί να σας ενδιαφέρει …